Leave Your Message

การประยุกต์ผ้าไฟเบอร์กลาสคอมโพสิตในสาขาใหม่

01-03-2024

1. สาขาอุปกรณ์การแพทย์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผ้าใยแก้วคอมโพสิตถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านอุปกรณ์การแพทย์ ตัวอย่างเช่น ผ้าใยแก้วคอมโพสิตสามารถใช้เป็นชั้นสุดท้ายของการป้องกันสำหรับอุปกรณ์สร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพื่อป้องกันอุณหภูมิสูงที่อาจเกิดขึ้นภายในแม่เหล็กระหว่างการทำงานของเครื่องจักร


2. สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อม

ด้วยความต้องการพลังงานทดแทนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในฐานะพลังงานรูปแบบที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความยืดหยุ่น ผ้าใยแก้วคอมโพสิตน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงเป็นวัสดุตั้งต้นที่เหมาะมาก การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ผ้าไฟเบอร์กลาสคอมโพสิตที่โค้งงอเป็นสารตั้งต้นของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรในการแปลงโฟโตอิเล็กทริคได้อย่างมาก


3. สาขาการผลิตอัจฉริยะ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตอัจฉริยะได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญของการผลิตอัจฉริยะ และผ้าไฟเบอร์กลาสคอมโพสิตกำลังค่อยๆ ถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา และมีลักษณะต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่ใช้วัสดุเสริมใยแก้วคอมโพสิตสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนประกอบโครงสร้างเครื่องบิน ฯลฯ ที่มีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมและรูปร่างที่ควบคุมได้


4. การก่อสร้างเมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะเป็นรูปแบบเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง เช่น Internet of Things, คลาวด์คอมพิวติ้ง, ข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจัดการและดำเนินการด้านต่างๆ ของเมืองอย่างชาญฉลาด เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยี เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์ และบรรลุระบบอัตโนมัติ บนพื้นฐานนี้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่จำนวนมากจะใช้ผ้าไฟเบอร์กลาสคอมโพสิตในการผลิต


img.jpg